د بولټ سره مربوط د مربع پایپ ډول د فټ عمل سرپرست فیوز لینکونه د سیمیکمډکټر محافظت لپاره